Do vydání aktualizace prosíme o následující kroky, aby se předešlo zaseknutí prezentace:

V případě, že se prezentace zasekne, postupujte takto: (nezabere více jak 30s)

  1. Přejděte na plochu iPadu (stisknutí tlačíka, nebo sevřením 5 prstů)
  2. Zobrazte si spuštěné aplikace (posun plochy 4 prsty směrem nahoru)
  3. Podržte ikonu ClipNote dokud se nerozkmitá
  4. Stiskněte ikonku (-).
  5. Zavřete panel se spuštěným ikonami (posun ploch 4 prsty směrem dolů)
  6. Spusťte znovu ClipNote